elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 30.01.2023
Jesteś tutaj:
> RODO

RODO

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek" 41-902 Bytom ul. Olejniczaka 9.

 

Dane kontaktowe Inspektora IOD : Inspektor IOD,
UM, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie,
a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Klauzury informacyjne pod adresem: http://slonecznyzakatek25.pl/klauzule-informacyjne

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie nr 25 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Joanna Dylla
Wprowadził informację: Joanna Dylla
Edytował informację: Joanna Dylla
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 02.02.2022
Data udostępnienia informacji: 02.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2022
Liczba wyświetleń: 81
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.02.2022
22:57:45
edycja
Joanna Dylla
RODO
02.02.2022
22:49:14
edycja
Joanna Dylla
RODO
02.02.2022
22:48:37
edycja
Joanna Dylla
RODO
02.02.2022
22:33:59
dodanie
Joanna Dylla
RODO